Goede Doel 2021

Goede Doel 2021

HET GOEDE DOEL

De Kiwanis formule is u inmiddels bekend. De opbrengsten van onze evenementen gaan naar
goede doelen die verband houden met kinderen. "Serving the children of the world" is
Kiwanis' internationale motto. Zo zal de opbrengt van onze Charity Night Brothers in Arms
gaan naar: jongebreinonderzoekfonds

jongebrein logo
Volwassen worden is niet altijd makkelijk.
Als je tussen de 12 en 25 bent, maak je veel veranderingen door. Op lichamelijk, geestelijk, emotioneel en sociaal vlak. Een belangrijke levensfase dus. Er gebeurt veel tegelijk en dit is niet altijd makkelijk. Lang niet iedereen wordt zonder moeite volwassen. Veel jongeren ervaren problemen en willen hier met iemand over praten. Toch gebeurt dit vaak niet. Of pas heel laat.
Wat is @ease?
@ease wil jongeren met problemen bereiken, effectieve ondersteuning bieden zodat zij zich gezond ontwikkelen. Bij @ease vinden jongeren een luisterend oor. Er wordt gewerkt aan weerbaarheid en zelfstandigheid.

Waarom @ease steun verdient?
Gezond blijven, vrienden maken, school of een opleiding afmaken, een baan vinden, je dromen waarmaken… We gunnen het iedereen en zeker jongeren die nog een heel leven voor zich hebben. Daarom is het ook zo belangrijk om een goed vangnet te bieden voor jongeren, soms nog kinderen, die niet lekker in hun vel zitten en dreigen af te glijden. Daarom is het fonds in Maastricht gestart met @ease! Binnenkort volgt Heerlen.
Bij @ease kunnen jongeren met psychische problemen terecht om te praten met andere jongeren die dezelfde ervaringen hadden. Die aanpak moet voorkomen dat jongeren uiteindelijk in een duur zorgtraject terecht komen. Vooral in Zuid-Limburg is het gebruik van de geestelijke gezondheidszorg hoog, aanzienlijk hoger dan in de rest van Nederland. Het gebruik door jeugdigen is 30% hoger dan het landelijk gemiddelde. Tijdige herkenning en de juiste behandeling zorgen ervoor dat jongeren beter functioneren.
Jonge brein onderzoekfonds Limburg
Jonge brein onderzoekfonds Limburg zet zich specifiek in voor kinderen en jongeren met neurologische en psychische klachten. Het fonds maakt zich sterk voor wetenschappelijk onderzoek van de vakgroep Neurologie, Psychiatrie & Neuropsychologie van het Maastricht UMC+. Naast onderzoek zet het fonds zich ook in voor taboe- en stigmadoorbreking in Limburg en ondersteunt het de activiteiten van @ease. Jonge brein onderzoekfonds Limburg is een fonds van Health Foundation Limburg.
www.jongebreinonderzoekfonds.nl

De opbrengst van Kiwanis Charity Night 2019 ging naar Kinderonderzoeksfonds Limburg. In 2020 hebben we vanwege COVID-19 helaas geen evenement kunnen organiseren.

 

 

Sponsoren o.a.

Logopediepraktijk Cornelussen

Bouwbedrijf Jongen

Deel deze post